Změna klimatu

Informace uvedené na těchto stránkách se snaží podat základní přehled o možnostech řešení problému změny klimatu. Dokument srovnává různé teoretické přístupy s dosavadními praktickými zkušenostmi a podrobuje kritice systém navržený na konferenci v Kjótu.

Zde si můžete stáhnout celý dokument Změna klimatu a jeho ekonomické souvislosti. Jednotlivé kapitoly pak kliknutím na příslušný odkaz.

Odkazy na další zajímavé stránky týkající témat souvisejících s globálním oteplováním, změnou klimatu a Kjótským protokolem můžete nálezt na tomto místě.

Uvedené informace vychází z diplomové práce obhájené v roce 2002 na Katedře Světové ekonomiky VŠE v Praze.


2003 © toFFi